Kako vidim sledećih pet godina svog života?

 

Potreban materijal: Papiri, flomasteri, bojice

 

Opis vežbe

Svako za sebe treba prvo da razmisli kako vidi sledećih pet godina svog života, a onda da predstavi grafički (pomoću pite) šta zauzima i koliki deo tog vremena. Sledi predstavljanje radova u plenumu.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

nema rezultata