Brainstorming: Svakodnevne situacije u kojima se susrećem sa ratnom prošlošću

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata