Suočavanje s prošlošću u mom društvu

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u grupe po zemljama iz kojih dolaze. Zadatak je da pripreme prezentaciju o stanju procesa suočavanja s prošlošću u njihovom društvu (SsP), tako što će odgovoriti na ona od sledećih pitanja koja su relevantna za to društvo.

Pomoćna pitanja:

–      Dominantni narativ o poslednjem ratu (poslednjim ratovima) u pet rečenica.

–      Vaš stav prema dominantnom narativu.

–      Šta je svrha procesa suočavanja s prošlošću u vašem društvu?

–      Šta su ishodi tog procesa?

–      Ko „gura“ taj proces (ko preuzima inicijativu)?

–      Ko se suprotstavlja? Zašto?

–      Najvažniji mehanizmi SsP i događaji koji su imali značajan efekat.

–      Šta je bilo bolno za društvo u tom procesu?

–      Postoji li veza između procesa SsP i pomirenja? (Ko bi s kim trebalo da se pomiri?)

–      Šta, po vašem mišljenju, nedostaje procesu SsP?

–      Šta bi drugi mogli da nauče iz toga kako se odvija proces SsP u vašem društvu?

Slede prezentacije u plenumu i pitanja pojašnjenja.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata