Sramota i ponos u narativima mog društva

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Opis vežbe

Podela u male grupe na osnovu etničke pripadnosti. Zadatak je da izrade zidne novine na teme: „Sramota u narativima mog društva“ i „Ponos u narativima mog društva“.

Sledi prezentacija u plenumu, pa diskusija.

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata