Muzičke stolice

 

Potreban materijal: Stolice, muzički uređaj, veliki papir, marker, papiri u boji

 

Opis vežbe

Nekoliko dana ranije učesnici se podele u 4 grupe. Trenerski tim napravi listu ko je u kojoj grupi. Svaka grupa ima boju koja je određuje (npr. plava, ljubičasta, zelena, crvena). Trenerski tim unapred odredi uputstva koja će diskriminisati dve grupe: plavu da izgubi, a ljubičastu da pobedi.

Kada vežba počne, svi članovi grupe moraju na sebi da imaju oznaku pripadnosti određenoj grupi (npr. mogu da zalepe na grudi papir u boji svoje grupe).

Postave se dva reda stolica, naslon uz naslon. Broj stolica je bar za jedan manji od učesnika vežbe. Uputstvo učesnicima: „Vi se krećete oko stolica dok se čuje muzika. Kada muzika prestane, svako treba da pokuša da sedne na jednu stolicu. Ko zauzme stolicu osvaja poen za svoju grupu. Pobednik je grupa koja ima najviše poena.“

 

Svaka grupa dobija dodatna tajna uputstva.

Zelena grupa: da pomogne ljubičastoj da pobedi;

crvena: da se potrudi da plava izgubi, a da pokušaju da ostvare što je moguće više poena;

plava: da prate da li neko vara;

ljubičasta: da paze da se ne povrede.

 

Kako vežba odmiče, sve je manje stolica u redu (trenerski tim sklanja po jednu, dve, nekoliko). Ona osoba koja ne uspe da sedne na stolicu učestvuje u nastavku vežbe, ali ne osvaja poen za svoju grupu.

 

Primeri uputstava koje je trenerski tim unapred pripremio, znajući ko je u kojoj grupi:

Osobe čije ime počinje na A, D i N će stajati ispred neke stolice dok će se ostali kretati. Oni koji su rođeni 1975. treba da izbroje do 5 pre nego što sednu na neku stolicu.

Staćete u dva kruga oko stolica: spoljašnji i unutrašnji. Svi koji su rođeni između maja i avgusta biće u unutrašnjem krugu.

 

Voditelj pročita jedno od prethodno pripremljenih uputstava i pusti muziku. Učesnici se kreću oko stolica, ponekad plešući, dok muzika ne stane.

Ukoliko se dogodi da dve ili više osoba sedi na jednoj stolici u trenutku kad muzika stane, trenerski tim „presuđuje“ čija bi stolica trebala biti, a ako se na njoj nalazi neko iz plave grupe (u ovom slučaju), njega bi sigurno trebalo podići. Trenerski tim bi trebalo očigledno da diskriminiše plavu grupu, uvek im oduzimajući stolicu, optužujući ih da varaju, zapisujući na tabli da su dobili manje poena nego što jesu.

Sprovedba vežbe traje petnaestak minuta.

 

 

Evaluacija

Svakoj grupi, jednoj po jednoj (prvo pobednicima, na kraju onima koji su izgubili), postave se pitanja:

Kakve ste instrukcije dobili?

Kako si se osećao/la u svojoj grupi?

Da li ste primetili ikakvu diskriminaciju?

 

Tada im se kaže za unapred pripremljena uputstva.

Kako se sad osećate? Da li ste to primetili?

Šta je moglo da se uradi da se to spreči/zaustavi?

Kakve veze ima ovaj doživljaj sa stvarnim životom?


Napomena: 

Ovo je teška vežba koja sadrži element manipulacije zbog tajnih uputstava, te je zato vrlo važno pratiti sve učesnice-ke i ne preterati. Važno je izvinuti se za manipulaciju kada se saopšti da su postojala tajna uputstva i dobro bi bilo da se te diskriminisane grupe zamole za izvinjenje nekom simboličnom nagradom/poklonom. Sam postupak izvcinjenja i davanja poklona pomaže grupi da emotivno izađe iz vežbe i usredsredi se na evaluaciju i veze sa stvarnim životom.