Heroji

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u male grupe, na osnovu nacionalne pripadnosti: Albanci/ke, Srbi/kinje, Hrvati/ ce, Bošnjaci/kinje, Makedonci/ke… Svaka grupa treba da pobroji i zapiše nacionalne heroje svojih zajednica (bez obzira na to da li ih oni lično doživljavaju kao heroje). Nakon završetka rada u malim grupama svaka grupa pročita „svoje“ heroje. Ne dozvoliti diskusiju dok sve grupe ne predstave liste heroja, samo eventualna pojašnjenja u vezi sa nedovoljno poznatim imenima. Sledi razgovor u plenumu.

Razgovor u plenumu

 

Predložena pitanja za razgovor:

  • Kako komentarišete svoju listu, a kako liste ostalih grupa?
  • Kako se osećate sa navedenim imenima, koliko su to i vaši lični „heroji“?
  • Postoji li neki obrazac po kome ljudi postaju nacionalni heroji na našim prostorima?
  • U kakvoj su ovi heroji vezi sa načinom na koji se naša društva odnose prema prošlosti?
  • Zašto je tako malo žena na tim listama?


Napomena: 

Ovom vežbom dobijamo sliku šta se u našim društvima vrednuje. Vežba se može koristiti i za temu Nacionalni identitet. Moguće poteškoće: 

Primer radionice: