Ko sam ja? Odakle crpim snagu da budem to što jesam?

 

Potreban materijal: Časopisi, novine, kolaž papir, hameri, voštane boje, flomasteri, lepak, makaze, muzika

 

Opis vežbe

Uputstvo: Od ponuđenog materijala napraviti kolaž na temu „Ko sam ja? Odakle crpim snagu da budem to što jesam?“ Vreme za rad: 40 min.

Sledi predstavljanje radova u plenumu.


Napomena: 

Preporučljivo je za ovu vežbu obezbediti i muziku u toku izrade kolaža. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice:

nema rezultata