Prošlo, buduće

 

Potreban materijal: Papiri, flomasteri

 

Opis vežbe

Zadatak: Izaberite par. 1) Prisetite se bar 3 do 5 važnih trenutaka u vašoj dosadašnjoj vezi sa izgradnjom mira. Svaki zapisati na poseban papir. 2) Postavite sebi bar 3 cilja koja želite da postignete u sledećih nekoliko godina (osobno). Svaki zapisati na poseban papir.

Zatim sledi razgovor/razmena u malim grupama. Nakon povratka u plenum papiri se stave na označena mesta na podu: „prošlo“ (trenuci) i „buduće“ (ciljevi).

Potom treba napraviti kratak osvrt na napisano.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

Izgradnja mira