Pravda, oprost, istina, pomirenje*

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u četiri male grupe: pravda, oprost, istina i pomirenje. Zadatak je da u grupama porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu: „Zašto ste  vi  kao  pravda/istina/oprost/pomirenje  najvažniji za  proces  suočavanja  sa  prošlošću?“  Potom  jedna po jedna grupa prezentuje svoje razloge i viđenja u plenumu, a ostatak grupe ima mogućnost da postavlja pitanja ljudima iz male grupe koja se odnose na njihovu prezentaciju.

Evaluacija

Nakon izvođenja vežbe korisna je plenumska diskusija tokom koje su mogući osvrti na svaki od ovih pojedinačnih pojmova i njihovu vezu sa našim društvenim kontekstima.


Napomena: 

* Ovu vežbu smo naučili od Amele i Randyja Puljek-Shank Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata