Šta doprinosi izgradnji mira?

 

Potreban materijal: Papiri A4 ili A5, flomasteri

 

Opis vežbe

Učesnici se zamole da čitko i velikim slovima na tri papira zapišu po tri stvari koje prepoznaju u svojim društvima, a za koje misle da doprinose izgradnji mira. Svi papiri se rašire po podu, a zatim sledi plenumska diskusija na temu: „Kako komentarišemo ovo što je napisano, šta su prioriteti, a šta stvari koje po vašem mišljenju uopšte ne doprinose izgradnji mira?“

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Ispisani papiri mogu da se iskoriste za veliki barometar na temu izgradnje mira (videti opis vežbe

u Primeru radionice). Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice: