Insider/Outsider*

 

Opis vežbe

Učesnici  se  podele  u  dve  grupe  sa  približno istim brojem članova. Jednu grupu treba poslati van prostorije i zamoliti da tamo ostanu sve dok ne budu pozvani  da  se  vrate.  Sa  drugom  grupom  voditelj nastavlja sa nekom stimulativnom i zabavnom vežbom (pričanje priče, viceva, itd.). Nakon 20 minuta učesnici koji su ostali u prostoriji bivaju zamoljeni da ne odaju prvoj grupi šta se dešavalo u prostoriji, a potom pozvati prvu grupu da uđe.

Kada se vrate, radionica se nastavlja na bilo koju temu koja odgovara treningu/seminaru, a koja je od interesa za sve učesnike.

Nakon 20 minuta zaustaviti ili pauzirati razvijenu diskusiju, a učesnike koji su bili van prostorije pitati:

Kako se osećate sada – da li se osećate kao da učestvujete u grupi ili se osećate uvređeno?

Kako ste se osećali kada ste bili isključeni (ili poslati napolje)?

Šta ste radili van prostorije?

Šta ste osećali prema grupi kada ste se vratili?

Šta ste mislili, zašto ste bili isključeni?

Na šta vas ova situacija podseća?

 

* Izvor: Mari Fitzduff. Community Conflict Skills. A Handbook for Group Work in Northern Ireland, treće izdanje, 1997. str. 45.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata