Nacionalni identitet i ostali identiteti

 

Potreban materijal: Papir sa iscrtanom kružnicom, flomaster

Opis vežbe

Svi dobiju papir na kome je nacrtana kružnica. Zadatak je da se napravi „pita“ identiteta. Osim nacionalnog identiteta, izabrati još pet najvažnijih identiteta i predstaviti ih u „piti“.

Delove „pite“ obojiti tako da različite boje predstavljaju različite identitete i napraviti legendu pored crteža.  Vreme za rad: oko 10 minuta.

Po isteku datog vremena svako nakratko u plenumu predstavlja svoju sliku.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice:

nema rezultata