Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u male grupe. Razgovor i izrada prezentacije na temu: „Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?“

Potom slede prezentacije i razmena u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

Izgradnja mira