Veliki barometar: Šta (ne) doprinosi suočavanju sa prošlošću?

 

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)

 

Opis vežbe

Metoda veliki barometar

Polovi  za  barometar  su:  „Doprinosi  suočavanju  s  prošlošću“  i  „Ne  doprinosi suočavanju s prošlošću“.

 

Neke od izjava i društvenih pojava za barometar:

 1. Ekonomska saradnja u regiji.
 2. Spomen-ploče na stratištima i logorima.
 3. Spomenici palim borcima.
 4. Obeležavanje godišnjice Oluje.
 5. Deviktimizacija.
 6. Uticaj verskih zajednica.
 7. Haški tribunal.
 8. Izvinjenja državnika.
 9. Suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima.
 10. Dokumentarni filmovi o ratu.
 11. Rad na traumi.
 12. Međuetnički kampovi za mlade.
 13. Presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu.
 14. Kolektivna odgovornost.
 15. Individualizacija krivice.
 16. Ukidanje nacionalističkih stranaka.
 17. Amnestija u zamenu za priznanje.
 18. Zabrana segregacije u školama.
 19. Zajednička fudbalska liga.
 20. Centar za nenasilnu komunikaciju u Srebrenici.
 21. Pritisak međunarodne zajednice.
 22. Utvrđivanje tačnog broja žrtava.


Tip vežbe:


Vreme: 

90-180min

Napomena: Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata