Predsednički izbori

 

Potreban materijal: Papiri i olovk

Opis vežbe

Učesnici se podele u dve grupe: na „kandidate“ (oko 5-6 osoba) i „glasače“. Kandidati imaju zadatak da u roku od 2-3 minuta smisle svoju prezentaciju – kako će se predstaviti na predsedničkim izborima da bi što više ljudi glasalo za njega/nju. Nakon toga imaju do 2 minuta za prezentaciju.

Zatim ide „konferencija za štampu“, gde kandidati odgovaraju na pitanja koja im postavljaju glasači (10-15 min). Sledi glasanje, tajno, ispunjavanjem listića. Ukoliko više kandidata ima isti (najveći) broj glasova, ide se na drugi krug glasanja.

Na kraju, izglasani predsednik/predsednica ima zadatak da peva neku pesmu zajedno sa svima onima koji ga/je podržavaju.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe

Za kandidate: Čime ste se rukovodili dok ste smišljali strategiju? Kako ste se osećali? Za glasače: Kako ste doneli odluku za koga ćete glasati?

Za sve: Koju paralelu vidite sa državnim predsedničkim izborima?

 


Napomena: Povezane radionice:

Liderstvo

Primer radionice:

Liderstvo