Usmena evaluacija treninga

 

Opis vežbe

U plenumu, sedeći u krugu, jedna po jedna osoba iznosi svoju evaluaciju treninga. Kao vodilju, ispisati pomoćna pitanja. 

Predložena pitanja:

  • Šta ste dobili ovim treningom? Šta vam se svidelo, šta nije? Opšti utisak o treningu.
  • Koliko ste zadovoljni svojim radom? Radom grupe? Radom trenerskog tima? Koji vam je događaj sa treninga najznačajniji?
  • O čemu ćete razmišljati kada se vratite kući? Kakvu ste promenu primetili kod sebe?
  • Za šta će vam ovaj trening koristiti?
  • Zašto bismo opet napravili ovakav trening? Šta bi trebalo da promenimo?


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Evaluacija

Primer radionice:

Evaluacija