Kolektivni narativi o ratovima devedesetih

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u manje grupe, po državama iz kojih dolaze. Zadatak je da naprave zidne novine koje bi sadržale osnovne elemente dominantnih kolektivnih narativa o ratovima devedesetih koji postoje u njihovim društvima.

Potom sledi predstavljanje u plenumu, uz eventualna pitanja pojašnjenja.

 


Napomena: 

Pre ove vežbe pojasniti pojam kolektivnih/istorijskih narativa, te njihove veze sa suočavanjem sa prošlošću. Ova vežba može da bude dobar način za upoznavanje različitih konteksta, kao i toga kako naši nacionalni kolektiviteti tretiraju i opisuju sebe u odnosu na neprijateljske „druge“. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata