Veliki barometar: Šta jeste/nije etički?

 

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe

Metoda: Veliki barometar

 

Opis vežbe

Polovi za barometar su:

„Jeste etički“ i „Nije etički“.

 

Neke od situacija i pristupa za barometar:

 1. Kreiranje programa po uputstvima donatora.
 2. Izostavljanje             poteškoća     i      problema      u izveštajima sa aktivnosti.
 3. Živeti od rada na izgradnji mira.
 4. Saradnja sa folk-zvezdama u promociji svojih ideja.
 5. Javna kritika druge NVO.
 6. Saradnja sa udruženjima ratnih veterana.
 7. Plaćanje dnevnica učesnicima/cama treninga iz izgradnje mira.
 8. Organizacija seminara za mlade u najskupljem hotelu u državi.
 9. Copyright u izgradnji mira.
 10. Mirovni rad je deo tržišne ekonomije.
 11. CNA proglašava etičke standarde mirovnog rada.
 12. Mirovni aktivisti treba da budu lojalni jedni drugima.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

nema rezultata