Lavirint

 

Potreban materijal: Povezi za oči, stolice

 

Opis vežbe

Podela u grupe od 6–7 ljudi. Jedna osoba u svakoj grupi ima povez preko očiju. Ostali od stolica naprave mali lavirint, ne previše težak za prolazak. U njemu postave jednu stolicu na koju bi osoba s povezom trebalo  da  sedne.  Onda  stanu  oko  lavirinta  i  jedan po jedan osobi s povezom daju po jednu preciznu instrukciju,  da  bi  je  doveli  do  predviđene  stolice (na primer: „Napravi dva koraka napred“, ili: „Okreni se ulevo“, ili: „Polukorak unazad“). Osoba sa povezom ne sme da se koristi rukama i treba da ih drži pored tela. Kada uspe da sedne na stolicu prošla je kroz lavirint, može da skine povez i priključi se ostalima iz svoje grupe, a nova osoba biva vođena kroz lavirint dok svi ne prođu ovo iskustvo.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Kako vam je bilo dok ste davali instrukcije?
  • Kako vam je bilo dok ste prolazili kroz lavirint?
  • U kojoj vam je ulozi bilo teže?
  • Koja zapažanja imate?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja poverenja

Primer radionice:

Izgradnja poverenja