Izgradnja poverenja

Na treninzima Centra za nenasilnu akciju izgradnjom poverenja se već duže vreme ne bavimo u zasebnim radionicama na tu temu, već je to stalno prisutan cilj na kome se radi od početka upoznavanja i izgradnje grupe, pa kroz sve ostale teme i radionice. Ovde ćemo navesti neke od vežbi kojima se izgradnja poverenja može tematizovati.

Primeri vežbi

 

Zidne novine: Kako se gubi poverenje?

Trajanje: 10 min.

 

Zidne novine: Šta doprinosi međusobnom poverenju?

Trajanje: 10 min.

 

Slepo vođenje*

* Inspirisano vežbom iz: Dieter Lünse et al. „Zivilcourage“, 1995, str. 66.

Tip vežbe: Interaktivna, iskustvena vežba

Trajanje: 60–80 min.

Potreban materijal: Povezi za oči (šalovi, marame i sl.)

 

Opis vežbe

Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i slično. Grupa je podeljena u parove. U svakom paru postoji osoba A i osoba B. Osoba A vodi, a osoba B ima povez preko očiju i biva vođena. Vežba traje 15 minuta i za to vreme mogu da rade šta hoće, ali ograničenja su: a) vežba je neverbalna, nije dozvoljen razgovor i b) osoba B ne bi trebalo da skida povez sa očiju. Nakon 15 minuta sledi zamena uloga.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

 • Kako vam je bilo?
 • Koja uloga vam je teže pala? Zašto?
 • Kako ste vodili?
 • Kako su vas vodili?

 

Lavirint

Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 60–80 min.

Potreban materijal: Povezi za oči, stolice

 

Opis vežbe

Podela u grupe od 6–7 ljudi. Jedna osoba u svakoj grupi ima povez preko očiju. Ostali od stolica naprave mali lavirint, ne previše težak za prolazak. U njemu postave jednu stolicu na koju bi osoba s povezom trebalo  da  sedne.  Onda  stanu  oko  lavirinta  i  jedan po jedan osobi s povezom daju po jednu preciznu instrukciju,  da  bi  je  doveli  do  predviđene  stolice (na primer: „Napravi dva koraka napred“, ili: „Okreni se ulevo“, ili: „Polukorak unazad“). Osoba sa povezom ne sme da se koristi rukama i treba da ih drži pored tela. Kada uspe da sedne na stolicu prošla je kroz lavirint, može da skine povez i priključi se ostalima iz svoje grupe, a nova osoba biva vođena kroz lavirint dok svi ne prođu ovo iskustvo.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

 • Kako vam je bilo dok ste davali instrukcije?
 • Kako vam je bilo dok ste prolazili kroz lavirint?
 • U kojoj vam je ulozi bilo teže?
 • Koja zapažanja imate?

 

Slonovska šetnja

Tip vežbe: Interaktivna, iskustvena vežba

Trajanje: 90 min.

Potreban materijal: Povezi za oči, stolice, stolovi, tkanine, drugi rekviziti

 

Opis vežbe

Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i slično.

 1. Učesnike  izvesti iz  prostorije  u  kojoj  će  biti „lavirint“. Dati im uputstvo: „Cilj vežbe je da prođete kroz lavirint. Svi ćete imati povez preko očiju osim jedne osobe koja će biti Oči. Prvo ćete imati 12 minuta da se dogovorite kako ćete sarađivati i ko će biti Oči. Za vreme prolaska kroz lavirint Oči ne smeju da dodiruju druge članove grupe, niti da sa njima razgovaraju. Imaćete jedan probni prolaz kroz lavirint. To će biti prilika da isprobate saradnju i funkcionisanje dogovorenih signala i znakova.“
 2. Dok se grupa dogovara, napraviti lavirint u radnoj prostoriji: od stolica, stolova i drugih raspoloživih rekvizita. Osmisliti putanju koju grupa treba da pređe: preskakanje stolice, provlačenje ispod stola, provlačenje kroz okačenu tkaninu i slično, ali voditi računa o tome da putanja ne bude preteška.
 3. Kada istekne 12 minuta dogovora, voditelj uvede Oči u prostoriju i pokaže im i objasni putanju. Najbolje je da se kroz putanju Oči jedanput provedu. Potom se Oči vraćaju po ostale i sprovode ih kroz putanju dogovorenim znakovima.
 4. Nakon probnog prolaska grupa ima 5 minuta da poboljša sistem znakova kojim komuniciraju. Napomenuti da će ovaj put imati i neke druge prepreke.
 5. Dok se grupa dogovara, napraviti novu putanju, nešto komplikovaniju nego što je bila prethodna. Ponovo uvesti Oči i provesti ih kroz putanju.
 6. Dok grupa prolazi zadatu putanju, zadatak trenerskog tima je da ih ometa. Na početku blago, a potom izraženije: praveći buku, dajući lažne signale imitiranjem znakova koje grupa koristi, bacanjem balona, golicajući perom učesnike. Mogućnosti su beskrajne. Svrha ometanja je da se zadatak učini težim i poveća nivo stresa, do granica ovladavanja zadatkom. Voditi računa o tome da se ne pretera, a ni da zadatak ne bude prelak.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

 • Kako vam je bilo?
 • Kako su izabrane Oči?
 • Kako ste se dogovorili oko znakova?
 • Kako je donesena odluka?
 • Kako je bilo Očima?
 • Da li je bilo drugih posebnih uloga?

 

 

Krug poverenja

 

Padanje