Poricanje, opravdavanje, traganje za istinom

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici/e se podele u tri manje grupe od kojih svaka radi na zidnim novinama obrađujući jedan od sledećih obrazaca ponašanja u suočavanju s prošlošću: poricanje, opravdavanje i traganje za istinom. Tokom rada u malim grupama učesnici treba da daju odgovore na sledeća pitanja:

  • Ko su nosioci ovog procesa?
  • Zbog čega se poseže za takvim pristupom?
  • Koje su posledice takvog pristupa po društvo?

Po završetku rada u malim grupama predstavljaju se zidne novine za sva tri procesa, a zatim sledi razgovor u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata