Šta vidite na crtežu?

 

 

Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika

 

Opis vežbe

Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. Potom ih pitati šta vide.

Primer crteža za ovu vežbu pogodan za štampanje na A4 formatu možete preuzeti ovde.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Percepcija

Primer radionice:

Percepcija