Percepcija

Među ciljeve radionice na temu percepcija spada osveštavanje koliko nam se percepcije razlikuju i koliko je to uobičajeno, zatim prihvatanje različitih percepcija i viđenja, kao i bolje razumevanje faktora koji utiču na percepciju.
Vežbe na temu percepcije su posebno pogodne za rad sa mladima, koji se prvi put sreću sa temama kao što su razumevanje i analiza sukoba. Nisu zahtevne, već su lagane, pa i zabavne, i dobro dođu nakon težih radionica koje prate podignute tenzije ili uzburkane emocije.

 

5 minuta tišine

Tip vežbe: Iskustvena vežba, rad u plenumu

Trajanje: 10–15 min.

 

Opis vežbe

Svi sede u krugu, u tišini. Zadatak je da osluškuju zvuke u prostoriji i van nje. Nakon 5 minuta učesnici nabrajaju koje su sve zvuke čuli.

 

Šta vidite na crtežu?

Tip vežbe: Rad u plenumu

Trajanje: 5 min.

Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika

 

Opis vežbe

Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. Potom ih pitati šta vide.

Primer crteža za ovu vežbu pogodan za štampanje na A4 formatu možete preuzeti ovde.

 

Priča Crvenkapa

Tip vežbe:Rad u plenumu

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: Priča Crvenkapa iz vukovog ugla

 

Priča o Crvenkapici iz vukovog ugla

Živeo sam u šumi. To je bio moj dom o kojem sam se brinuo i stalno se trudio da ga održim čistim i urednim.

Jednog sunčanog dana, dok sam uklanjao ostatke hrane koje su ljudi ostavili za sobom, začuh korake. Pogledavši iza drveta, ugledao sam jednu devojčicu sa korpom kako ide putem. Odmah mi se učinila sumnjivom, zato što je bila tako čudno obučena, sva u crvenom, sa maramom na glavi, kao da je želela da je ne prepoznaju.

Iako znam da o ljudima ne treba suditi na osnovu njihovog izgleda, ona je bila u mojoj šumi i činilo mi se ispravnim da saznam malo više o njoj. Upitah je ko je ona, odakle dolazi i tako neke druge stvari. Prvo mi je bezobrazno odgovorila da ne razgovara sa strancima. Ja stranac? Ja, koji živim u ovoj šumi sa celom svojom porodicom, stranac!? Utom se ona malo umirila i ispričala mi priču o njenoj baki. Baka je bila bolesna te joj je ona nosila ručak. Zapravo mi se devojčica učinila iskrenom osobom i pomislih kako bi bilo dobro da se malo privede redu i nauči da nije lepo da se kroz tuđe kuće šunja tako sumnjivo obučena.

Pustih je da ide svojim putem, ali požurih prečicom do kuće njene bake. Kada sam sreo baku, objasnio sam joj celu situaciju, na šta se ona složila sa mnom da bi dobro bilo da joj unuka nauči da se malo obzirnije ophodi prema drugima. Dogovorili smo se da se ona sakrije ispod kreveta dok je ja ne pozovem.

Kada je devojčica stigla, pozvao sam je u spavaću sobu, gde ležah obučen u odeću njene bake. Zarumenjenih obraza, ušla je u sobu i smesta napravila jednu uvredljivu primedbu na račun mojih ušiju. I ranije mi se dešavalo da me neko uvredi, te sam pokušao da ne pridajem važnost tome i jednostavno prokomentarisah da mi moje velike uši služe da bih je bolje čuo. Ono što sam time hteo kazati je da mi je ona simpatična i da bi trebala malo da pripazi kako se izražava. Ali ona odmah potom napravi jednu šaljivu zamerku na račun mojih očiju. Vama je sigurno jasno da se moji osećaji za malu devojčicu naglo počeše menjati, te ona, od simpatične osobe, u mojim očima odjednom postade jedno vrlo neprijatno stvorenje. Međutim, kako bejah iskusan u uzdržavanju od besa, ja joj samo rekoh kako mi moje velike oči služe da je bolje vidim.

Njena sledeća uvreda je stvarno prevršila svaku meru. Ja i inače imam problema sa svojim velikim zubima i ta devojčica stvarno nije imala ništa pametnije da mi kaže no da me podseti na moje velike zube. Znam da nije trebalo tako impulsivno da reagujem, ali skočio sam sa kreveta i zarežao na nju kako će mi moji veliki zubi dobro poslužiti da je pojedem!

Moram odmah jasno da vam kažem da jedan vuk nikad ne bi pojeo jednu devojčicu. To svako zna. Ali na moje iznenađenje to blesavo devojče poče da trči kroz kuću i da vrišti. Potrčah za njom u pokušaju da je smirim. Skinuo sam i bakinu odeću sa sebe. No, odjednom se začu lupa i na vratima se pojavi šumar, čovek od dva metra visine, sa sekirom u rukama. Ugledavši ga, shvatih da se nalazim u velikoj nevolji. Brzo sam iskočio kroz prozor i pobegao.

Bilo bi lepo kada bi tu bio kraj priči, ali baka nikada nikome nije ispričala moju stranu priče. Uskoro se raširi glas da sam ja jedno užasno stvorenje kojem se ne može verovati. Ne znam šta se kasnije zbilo sa devojčicom, ali mogu vam reći da sam ja do kraja svog života ostao nesretan.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Šta mislite o ovoj priči? Šta vam ona govori?

 

Napomena

Pre čitanja priče proveriti da li učesnici znaju originalnu verziju priče Crvenkapa, jer ako većina ne zna, priča neće imati željeni efekat.

 

Crtanje po uputstvima

Tip vežbe:Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje:15 min.

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Svi dobiju papir i olovku. Voditelj daje instrukcije za crtanje geometrijskih oblika od kojih se sastoji konkretan crtež. Na primer, kuća. Učesnicima ne pominje kuću, već daje sledeće instrukcije:

„(1) Nacrtajte jedan veći kvadrat na sredini papira, (2) zatim dva manja kvadrata unutar većeg, (3) zatim pravougaonik na dnu većeg kvadrata, (4) i trougao na vrhu.“

Na kraju se priredi mala izložba da se uporedi nacrtano.

 

Crtanje po leđima

Tip vežbe: Iskustvena vežba, rad u plenumu

Trajanje: 20 min.

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Svi stoje u krugu, okrenuti tako da gledaju jedni drugima  u  potiljak.  Jedna  osoba  počinje  nacrtavši nešto jednostavno onome ispred sebe na leđima (sami izaberu šta će nacrtati i ne govore nikome), zatim ta osoba crta osobi ispred sebe onaj crtež koji je primio itd. Kada se obiđe pun krug i crtež se „vrati“ osobi koja je započela crtanje, svako na papiru olovkom nacrta ono što je nacrtao na leđima svog suseda. Tada svako stavi svoj crtež ispred sebe i napravi se mala izložba.

 

Pričam ti sliku

Tip vežbe: Iskustvena vežba, rad u plenumu

Trajanje: 20–35 min.

Potreban materijal: Slika koja sadrži dosta detalja

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u tri grupe. U svakoj grupi se nađe po jedan dobrovoljac koji izađe izvan prostorije. Voditeljica pokaže dobrovoljcima jednu sliku sa puno detalja, a zatim oni opisuju sliku sledećoj osobi iz svoje grupe. Važno je da ostali iz njihove grupe ne čuju taj opis. Druga osoba opisuje sliku trećoj, treća četvrtoj, itd. Tri osobe iz svake grupe koje su poslednje čule opis slike, opisuju sliku u plenumu. Potom se svima pokaže slika koju su međusobno opisivali.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Šta se dogodilo?

 

Priča Muž, žena, kompot

Tip vežbe: Samostalan rad, rad u parovima

Trajanje: 35 min.

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Učesnici se podele u 2–3 grupe. Iz svake grupe se javi po jedan dobrovoljac, oni se izdvoje iz grupa i pročita im se dolenavedena priča. Zatim oni ispričaju tu priču drugoj osobi iz svoje grupe (da ostali ne čuju), druga osoba trećoj… Poslednja osoba ima zadatak da ono što je čula zapiše i pročita u plenumu. Kad sve tri grupe pročitaju do kakve su priče došli, pročitati pred svima i originalnu verziju priče.

 

Muž, žena, kompot

Zamislite šta sam juče čula. Neki ljudi, muž i žena, poznanici kumova mojih roditelja, posle ručka su jeli kompot od jabuka. Mužu je zapeo u grlu komadić jabuke. Žena ga je udarila po leđima. Muž je pomislio kako ona hoće da se bije. Ušla je komšinica bez kucanja. Ostavila je otvorena vrata. Za njom je naišla i Romkinja. U tom trenutku na televiziji je počeo izveštaj o zemljotresu u Izmiru. Romkinja je krenula da zauzda ženu, a komšinica muža. Mužu je ispao novčanik. Nakon koškanja komšinica je pošla u svoj stan, a za njom i Romkinja. Sa TV-a se čulo da je više od 3000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, a i da je stigao kontingent sa brašnom u luku Izmir i ne zna se koliko će tamo stajati, jer carinske odredbe nisu sasvim regulisane. Pojavio se poštar. Muž se mašio za novčanik da plati račun za TV. Novčanika nije bilo. Svi su pošli u stanicu milicije. Tamo su se dugo zadržali, jer im je Romkinja gledala u dlan.

 

Evaluacija

Predloženo pitanje za evaluaciju vežbe: Šta se dogodilo?

 

Zidne novine: Od čega zavisi percepcija?

Trajanje: 10 min.

 

Ko je ovo?

Tip vežbe: Samostalan rad, rad u parovima

Trajanje: 20 min.

Potreban materijal: Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri

 

Opis vežbe

U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče papir sa svojim imenom, vraća ga i uzima sledeći. Njihov zadatak je da nacrtaju svoju asocijaciju na osobu čije ime su izvukli. Nakon što su završili, imaju mogućnost da pogledaju šta je sve nacrtano. Ako ih crtež podseća na nekoga, mogu pored crteža da napišu ime te osobe.