Memorijalizacija: spomenici, kultura sjećanja 2

 

Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker

Opis vežbe

Korak 1. U manjim grupama započeti razgovor o funkciji postojećih oblika memorijalizacije. Izraditi zidne novine na temu: „Koje potrebe zadovoljavaju? Kome („nama“, „njima“, borcima, porodicama žrtava…) kakvu poruku šalju?“ Sledi prezentacije i razgovor u plenumu.

Korak 2. Na panou su fotografije spomenika iz poslednjih ratova, kako bi svi imali prilike da ih nakratko pogledaju.

Korak 3. Razgovor i izrada zidnih novina u plenumu: „Poteškoće koje imamo sa postojećim načinima obeležavanja? Zašto?“ Potom: „Šta vam se dopada u vezi sa postojećim spomenicima? Zašto?“

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata