Porodični narativi

 

Opis vežbe

 

Svi  imaju  desetak  minuta  da  razmisle  i  zapišu (kao podsetnik) narative koje su čuli u svojoj porodici o Drugom svetskom ratu i o ratovima 90-ih. Pomoćna pitanja:

  • „Šta se u vašoj porodici pričalo o Drugom svetskom ratu i o poslednjim ratovima?
  • Od koga ste te priče čuli?
  • Da li su postojale i kakve su bile razlike među narativima?
  • Ko su bili ’naši’, ko su bili ’drugi’?
  • Koje su slike postojale o tom drugom?“

Potom sledi razmena u manjim grupama (od po 4-5 osoba).

 

Evaluacija

Razgovor u plenumu koji sledi započinje nekom vrstom emotivne evaluacije, a zatim se pravi poveznica između dominantnih kolektivnih i narativa naših porodica/familija. Pitanja za diskusiju: „Da li postoji veza između narativa iz Drugog svetskog rata i poslednjih ratova? U kakvoj su vezi porodični narativi sa dominantnim narativom u društvu?“


Napomena: 

Kao i kod prethodne vežbe, i ovde je potrebno određeno teorijsko predznanje o pojmu i važnosti kolektivnih narativa. Obe vežbe se mogu raditi jedna za drugom, ili odvojeno, u zavisnosti od potrebe. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata