Brainstorming – oluja ideja

 

Postavi se zadatak da se popišu na tabli asocijacije na određenu temu. Asocijacije se zapisuju bez komentarisanja i diskutovanja, a voditelj može zahtevati kratko pojašnjenje pojma. Međusobno suprotne asocijacije su dozvoljene i sve se zapisuju kako bi se grupa upoznala sa širokim spektrom stvari sa kojima se povezuje određeni pojam


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena: 

Brainstorming služi za fokusiranje pažnje na određenu temu, za pripremu grupe za rad. Važno je razlikovati ga od zidnih novina u kojima postoji selekcija zapisa i koje mogu da traju značajno duže Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Primer radionice:

nema rezultata