Predrasude prema meni i moje predrasude

 

Opis vežbe

Podela   učesnika   u   male   grupe,   gde   zatim razgovaraju na dve teme.

  1. Predrasude prema meni: Svako od učesnika u svojoj maloj grupi opiše jedno iskustvo kada je neko nastupio prema njima sa predrasudama. Svaka osoba ima 5 minuta da ispriča svoju priču.
  2. Moje predrasude: Svako od učesnika u svojoj grupi opiše situaciju kada je on nastupio prema nekoj osobi sa predrasudom.

Razgovor u plenumu

Šta mi je bilo teže da ispričam, a šta mi je bilo teže da doživim od te dve situacije? Zašto?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata