Vežba sa zadacima*

 

Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo

 

Opis vežbe

Učesnici dobiju koverte u kojima se nalaze opisi zadataka. Zadaci su različiti i ima ih koliko i učesnika. Za određeno vreme (oko 1h) treba da ispune dobijene zadatke. Potom sledi evaluacija vežbe.

Zadaci:

 1. Pronađi osobu koja ima uputstvo da pronađe knjigu J. P. Lederacha. Zajedno s njom odradi zadatak.
 2. Pronađi kod koga je knjiga J. P. Lederacha o izgradnji mira. U knjizi ti je zadatak. Ako ne znaš engleski, zameni zadatak s nekim ko zna engleski.
 3. Ti si jedina osoba koja zna da u knjizi J. P. Lederacha nema zadatka. Ti znaš gde je zadatak: kod osobe koja je rođena 22. 6. To moraš reći ostalim članovima tima. (Navesti datum rođenja nekog od učesnika, ili, još bolje nekoga iz trenerskog tima.)
 4. Pronađite poglavlje u kojem J. P. Lederach govori o vremenskoj dimenziji izgradnje mira.
 5. Pripremite sažetu prezentaciju najvažnijeg iz toga poglavlja. Predočite bar jedan grafikon.
 1. Anketiraj bar 5 ljudi iz grupe šta oni misle o odnosu nenasilja i izgradnje mira? Sažeto, velikim čitljivim slovima predstavi nalaze svog mini-istraživanja. Gde ima najviše podudaranja/ slaganja? Gde su razlike u izjavama? Imaš za svoje izlaganje. Učini ga zanimljivim. Potrudi se da ti uzorak bude što reprezentativniji.
 2. Anketiraj bar 5 ljudi iz grupe šta oni misle o odnosu humanitarnog rada i izgradnje mira? Sažeto, velikim čitljivim slovima predstavi nalaze svog mini-istraživanja. Gde ima najviše podudaranja/slaganja? Gde su razlike u izjavama? Imaš maksimum 5 min. za svoje izlaganje. Učini ga zanimljivim. Potrudi se da ti uzorak bude što reprezentativniji.
 1. Anketiraj bar 5 ljudi iz grupe šta oni misle o ulozi nevladinih organizacija u izgradnji mira? Sažeto, velikim čitljivim slovima predstavi nalaze svog mini-istraživanja. Gde ima najviše podudaranja/slaganja? Gde su razlike u izjavama? Imaš maksimum 5 min. za svoje izlaganje. Učini ga zanimljivim. Potrudi se da ti uzorak bude što reprezentativniji.
 1. Anketiraj bar 10 ljudi iz grupe šta oni misle o odnosu civilnih (građanskih) inicijativa i izgradnje mira? Sažeto, velikim čitljivim slovima predstavi nalaze svog mini-istraživanja. Gde ima najviše podudaranja/slaganja? Gde su razlike u izjavama? Imaš maksimum 5 min. za svoje izlaganje. Učini ga zanimljivim. Potrudi se da ti uzorak bude što reprezentativniji.
 2. Anketiraj članice trenerskog tima i još 5 osoba po tvom izboru šta oni misle o odnosu mirovnog rada i izgradnje mira? Sažeto, velikim čitljivim slovima predstavi nalaze svog mini-istraživanja. Gde ima najviše podudaranja/slaganja? Gde su razlike u izjavama? Imaš maksimum 5 min. za svoje izlaganje. Učini ga zanimljivim.
 3. Nađi osobu sa zadatkom broj 4. Zajedno uradite taj zadatak.
 4. Nađi osobu sa zadatkom broj 5. Zajedno uradite taj zadatak.
 5. Nađi osobu sa zadatkom broj 6. Zajedno uradite taj zadatak.
 6. Nađi osobu sa zadatkom broj 7. Zajedno uradite taj zadatak.
 7. Nađi osobu sa zadatkom broj 8. Zajedno uradite taj zadatak.
 8. Prati rad grupe na nenametljiv način. Nađi načina da olakšaš rad onima koji imaju teškoća. Podrži ih na najprikladniji način.
 1. Pobrini se da one grupe koje imaju zadatak da pripreme izlaganje, to naprave na zanimljiv način. Budi što nenametljivija/i u svom radu. Cilj je da što više izlaganja bude stvarno zanimljivo, kratko i jasno. Pokušaj da ne otkriješ svoj zadatak.
 2. Pronađi što više osoba u hotelu izvan ovoga treninga (bar 5) i anketiraj ih kako oni vide život u BiH za 10 godina? Šta treba napraviti da taj život bude što bliži njihovim (najlepšim) snovima? Ko to treba napraviti? Pripremi kratku prezentaciju s osvrtom na: Kako je bilo raditi anketu? Koji su nalazi ankete? Pre nego što anketiraš ljude, pripremi se kako ćeš im prići.
 3. Pronađi osobu sa zadatkom 17 i pomozi joj da kvalitetno odradite zadatak.
 4. Pronađi što više osoba u hotelu izvan ovoga treninga (bar 5) i anketiraj ih šta, po njihovom mišljenju, treba raditi da se spreči neki budući rat? Šta bi njima pomoglo/šta bi trebalo da rade na tim ili sličnim stvarima? Pripremi kratku prezentaciju s osvrtom na pitanja: Kako je bilo raditi anketu? Koji su nalazi ankete? Pre nego što anketiraš ljude, pripremi se – kako ćeš im prići?
 5. Pronađi osobu sa zadatkom 19 i pomozi joj da kvalitetno uradi zadatak.
 6. Prati proces ove vežbe. Ti si promatrač/ica. Šta si zapazio/la? Šta ti se sviđa u načinu na koji tvoji kolege/ice rade ovu vežbu? Šta ti se ne sviđa? Pripremi preporuke kako bi se vežba mogla drugi put uspešnije izvesti. Budi nenametljiv/a.
 7. Prati proces ove vežbe. Ti si promatrač/ica. Šta si zapazio/la? Šta ti se sviđa u načinu na koji tvoji kolege/ice rade ovu vežbu? Šta ti se ne sviđa? Pripremi preporuke kako bi se vežba mogla drugi put uspešnije izvesti. Budi nenametljiv/a.
 8. Prati proces ove vežbe. Ti si promatrač/ica. Šta si zapazio/la? Šta ti se sviđa u načinu na koji tvoji kolege/ice rade ovu vežbu? Šta ti se ne sviđa? Pripremi preporuke kako bi se vežba mogla drugi put uspešnije izvesti. Budi nenametljiv/a.


Napomena: 

* Ovu vežbu je osmislio Goran Božičević za Napredni trening iz izgradnje mira CNA, tačnije za prvu fazu treninga održanu 08–18.08.2008. godine, na kojoj je kao gost-trener vodio radionicu na temu „Izgradnja mira“. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira

Primer radionice:

nema rezultata