Bolje razumevanje

 

Potreban materijal:

Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u četiri grupe. U grupama razgovor na temu:

„Šta doprinosi boljem razumevanju i konstruktivnom dijalogu? Koji načini komunikacije zatvaraju dijalog i ne doprinose boljem razumevanju?“ Grupe imaju zadatak da izrade i zidne novine. Sledi povratna informacija u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata