Slike neprijatelja 2

 

Podela u tri male grupe.

Učesnici razgovaraju na teme: Ko su neprijatelji u našim društvima, ko su „drugi“?

Čemu služe slike neprijatelja?

Ko gradi te slike, na koji način i zašto?

Zadatak im je da pripreme i zidne novine o onom o čemu su razgovarali.

Sledi predstavljanje zidnih novina u plenumu, pa komentari i diskusija.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata