Ribica

 

Jedna osoba stoji naspram ostatka grupe, simulirajući rukama vodu i ribicu. Jedna ruka predstavlja talase, i ona se kreće simulirajući talase. Druga ruka je ribica koja pliva ispod vode. Zadatak je da kad god ribica iskoči iz vode svi ostali treba da pljesnu dlanovima. Osoba koja pogreši (ne pljesne ili to uradi prerano ili prekasno) preuzima ulogu onog ko simulira.

 

Trajanje:

0-15min