Zidne novine: Šta hoću da postignem nenasilnom komunikacijom?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata