Podela na parove pomoću kanapčića

 

Pripremiti kanape dužine oko 20 cm. Broj kanapa treba da je upola manji od broja učesnika. Voditeljica drži snop kanapa u šaci, tako da krajevi kanapa vire sa jedne i druge strane šake. Učesnici imaju zadatak da uhvate po jedan kraj kanapa. Učesnici za koje se ispostavi da drže krajeve istog kanapa formiraju par.

 

Trajanje:

0-15min