Toster

 

Na početku igre se pokaže kako izgledaju neke od figura/statua koje će se koristiti u njoj (npr. toster, mikrotalasna pećnica, kengur, slon, golub mira, kanta za smeće, veš-mašina). U svakoj figuri učestvuju 3 osobe, jedna koja je prozvana i osobe koje se nalaze sa njene leve i desne strane.

U centru kruga stoji „pokazivač“. On pokaže na jednu osobu u krugu i izgovori naziv jedne od prethodno pojašnjenih figura. Osoba na koju je pokazano mora da izvede tu figuru zajedno sa onima sa njene leve i desne strane. Ko pogreši postaje pokazivač, inače stari pokazivač nastavlja da proziva.

 

Trajanje:

0-15min