Osećaj izražen brojem

 

Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da izgovaraju samo brojeve.

 

Trajanje:

0-15min