Kažem A, radim B

 

Učesnici stoje u krugu, a jedna osoba počinje tako što kaže da radi nešto, npr. „Češljam se“, a istovremeno radi nešto drugo, na primer pravi pokrete kao da preskače konopac. Nakon toga osoba koja se nalazi sa leve strane treba da uradi ono što je prethodna osoba rekla (da pravi pokrete kao da se češlja), a da kaže da radi nešto drugo, npr. „Kupam se.“ Igra se tako nastavlja ukrug. Ko se neće zbuniti?

 

Trajanje:

0-15min