Imena i loptice

 

Ovo je druga verzija igre „Dobacivanje loptica“, prilagođena potrebi da se što pre nauče imena u grupi.  Svi stoje u krugu. Jedna osoba dobacuje lopticu drugoj, izgovorivši njeno ime, druga trećoj, izgovorivši njeno ime, i tako redom. Loptica treba da dospe do svake osobe iz grupe po jednom. Ko je već imao lopticu u rukama, nakon što je dobaci nekom drugom, treba da stavi ruke iza leđa, kao znak ostalima da mu ne bacaju lopticu ponovo. Svako ima zadatak da zapamti od koga je dobio lopticu i kome ju je dobacio. Zatim se dobacivanje ponavlja, istim redosledom, uvek uz prozivku imena osobe kojoj dobacujemo lopticu. No, u igru se ubacuje sve više i više loptica…

 

Trajanje:

0-15min