Zdravo, jarane/jaranice!

 

Učesnici stoje u krugu. Jedan učesnik ide oko kruga, dodirne jednu osobu po ramenu, a ona mora da napusti krug i krene oko njega u suprotnom smeru (čime se pravi upražnjeno mesto). Kada se sretnu, moraju da se rukuju, izgovore neki pozdrav, na primer: „Zdravo, jarane/jaranice!“, i nastave put do upražnjenog mesta u krugu. Onaj ko prvi stigne, postaje deo kruga, a drugi se kreće oko kruga i počinje igru ispočetka.

 

Trajanje:

0-15min