Rukovanje i zagrljaj

 

Učesnici stoje u krugu. Jedan šalje zagrljaj nadesno izgovarajući: „Ovo je zagrljaj.“ Sledeći treba da pita: „Šta je ovo?“ i samo kada dobije odgovor: „Zagrljaj“, on može da prosledi zagrljaj sledećoj osobi do sebe. Prolazi se ceo krug. Istovremeno je u igri i rukovanje sa istom procedurom („Ovo je rukovanje“).

 

Trajanje:

0-15min