Životinjski orkestar

 

Podela u četiri grupe. Svi članovi grupe izvlače po papirić na kome je ispisan naziv za neku životinju: pas, mačka, kokoška, krava, ovca, žaba i slično; a na jednom papiru piše „dirigent“. U svakoj grupi se naziv životinje pojavljuje samo jednom. Grupe imaju 5 minuta da se dogovore koju pesmu će izvesti i da je uvežbaju, ali smeju da koriste samo onomatopeju životinje koju su izvukli. Nakon toga počinje koncert, grupa po grupa izvode svoju numeru.

 

Trajanje:

0-15min