Magični predmet

 

Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi predmet. Potom pantomimom pokaže ostalima koji to predmet ima u rukama i doda ga osobi pored sebe. Ta osoba pantomimom pokaže u koji predmet se magični predmet pretvorio, pa ga doda sledećoj osobi. I tako ukrug.

 

Trajanje:

0-15min