Dodavanje pasulja

 

Učesnici se podele u dve grupe iste veličine. Obe grupe treba da stanu u vrstu tako da su okrenuti prema drugoj grupi. Svi dobiju po jednu kašiku koju drže u ruci. Osobama na početku obe vrste na kašiku staviti po zrno pasulja. Zadatak je da dodaju zrno pasulja sledećoj osobi u vrsti, ali tako da pasulj pređe iz kašike u kašiku. Pobedila je grupa koja prva dotera zrno pasulja do poslednje osobe u vrsti. (Umesto pasulja može se koristiti kocka šećera, loptica, dugme i slično.)

 

Trajanje:

0-15min