Nadovezivanje statua

 

Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja svoju statuu, nakon desetak sekundi (dovoljno da svi vide sliku koju dvoje ljudi u statui predstavljaju) prva osoba izlazi iz statue. Svaka sledeća osoba koja uđe u krug postavlja se u statuu koja se nadovezuje na statuu prethodne osobe.

 

Trajanje:

0-15min