Imaginarna loptica

 

Svi stoje u krugu. Jedan drugom dobacuju imaginarnu lopticu uz skok i glas: „Ha!“

 

Trajanje:

0-15min