Kruženje grimasa

 

Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da ponovi ovu grimasu, da se okrene prema osobi sa svoje desne strane i napravi neku novu grimasu. I tako ukrug.

 

Trajanje:

0-15min