Jedna mala cica-maca!

 

Svi posedaju u krug, a jedna osoba uđe u centar kruga i stavi povez na oči. Ona je cica-maca. Neko je zavrti, da ne bi po sećanju mogla da odredi ko gde sedi. Cica-maca ima zadatak da dođe do jedne osobe u krugu i dotakne je, a ta osoba treba da kaže: „Jadna mala cica-maca“, izmenjenim glasom. Cica-maca treba da pogodi ko je to. Ako pogodi, taj će biti maca, a prethodna seda na njegovo mesto.

 

Trajanje:

0-15min