Cip-cep boing

 

U ovoj igri koriste se samo tri instrukcije: „Cip!“, „Cep!“ i „Boing!“ Svi stoje u krugu. Jedna osoba počinje izgovorivši jednu od instrukcija. Ukoliko kaže:

Cip: osoba sa njegove/njene leve strane dalje daje jednu od instrukcija;

Cep: osoba sa njegove/njene desne strane dalje daje jednu od instrukcija;

Boing: mora da pokaže na neku osobu koja se nalazi prekoputa, pa tada ta osoba daje dalju instrukciju.

Igra se igra brzo i unosi zabune, a time i smeh. Ko pogreši ispada.

 

Trajanje:

0-15min