Most

 

Učesnici sede u krugu, na podu, sa podignutim kolenima. Dva predmeta (npr. cipele, čarape, olovke, itd) dodaju se od jednog do drugog ispod „mosta“ koji čine kolena, nije bitno u kom smeru. Jedna osoba je u sredini kruga i treba da pokuša da uhvati predmete. Onaj kod koga joj to uspe, treba da je zameni u centru.

 

Trajanje:

0-15min