Brojanje

 

Svako zauzme neki sebi ugodan položaj i zatvori oči. Nema komunikacije među učesnicima. Cilj je brojati od jedan do onog broja koliko ljudi ima u grupi, ali tako da jedna osoba izgovori samo jedan broj. Ukoliko neko pogreši (izgovori pogrešan broj, nekoliko ljudi istovremeno izgovori broj i sl.) kreće se od početka s brojanjem.

 

Trajanje:

0-15min