Lisica

 

Jedan od učesnika je lisica sa repom koji čini peškir, šal ili slično. Lisica lovi učesnike i „zamrzava“ ih dodirom. Učesnici treba da se trude da uhvate lisicin rep i ako su uspešni oni uzimaju ulogu lisice.

 

Trajanje:

0-15min